Obsah pro displeje Techmania Science Center

animation, game design

klient: Techmania Science Center

 

Realizace několika displejů pro expozici „Obnovitelné energetické zdroje“ a „Malá věda“ pro Techmania Science Center v Plzni.

Produkce: Black & Biscuit